Re: Re: Re: Re: Ad Šamanismus

Lexa | 09.01.2017

Udo, bez jakékoli idealizace, společnost indiánských kmenů převážně nebyla vůbec davově elitární, ale velice rovnostářská, to je etnologický fakt. Výjimkou jsou velké mezoamerické civilizace, tam ale převažovaly jiné drogy než tabák (koka). Ideál nebyl realizován nikdy nikde, ale běloši, kteří vyrůstali mezi indiány, se ani v jednom případě nechtěli vracet do „civilizace.“ Proč asi? Největší chybou indiánů bylo, že se kmeny furt mydlily mezi sebou – největší chybu vidím v pobloudilém heroismu.
To co tady píšeš o „alkoholových šamanech“ je podsouvání našich kulturních matric indiánům. Je to podobná projekce, jako když Hollywood zobrazuje mimozemšťany jako agresory nebo když si v Pentagonu predikují reakce Rusů podle vlastního uvažování. Navíc, zredukovat šamanismus na prostou konzumaci drog nebo rituály neodpovídá ani v nejmenším skutečnosti.
Dávat tabáku vinu za to, že kultura indiánů padla – domníváš se tedy, že kdyby nekouřili tabák, že by je to uchránilo před kolonizací a genocidou?
Ten tradovaný výrok je fake jako mnoho dalších „výroků indiánských náčelníků,“ chiefem Seattle počínaje.
Ale to co píšeš o těch moderních multikulti-meltingpotech je velice dobrý postřeh.
Aby bylo jasno, vůbec nejsem zastáncem rituálů a omamných látek, právě naopak. Chci jen podotknout, že mnoho poznatků lidstva, jejichž objev stál úsilí celé generace, bylo navždy ztraceno kvůli tomu, že byly ignorovány a bezohledně převálcovány nějakou ideologií. A v šamanismu rozhodně takové momenty jsou.

Přidat nový příspěvek