Aktuálne završenie.

peter1. | 17.12.2016

Analogicky je tento proces momentálne završený, prijatím poslednej Ruskej ústavy, Jelcinom. Rusko sa tím stáva čitateľnejším pre západ, ale západu to aj tak nestačí. Biblickému projektu sa v priestore Ruska nikdy nepodarí odcudziť od vlastnej zeme. Podobné deje zviazanosti, iného rázu sa dajú vystopovať vo vrení v Číne i Japonska v konfrontácii so zakomponovaním biblického projektu a novými ekonomickými dogmami.

Přidat nový příspěvek