Veolia

Interbulo | 05.12.2016

Preboha, veď si konečne dajme pravdu. Naši Judáši nám predali všetko, čo nám naši predkovia zanechali a čo po nás ostane? Veď, čo zdedíš, je len dočasné, ostáva zem a o tú ide! A voda o ktorej my rozhodujeme,musí ostať NAŠA! ak n lebo sme na rozhraní zánikáši zradcovia národa pretrmfnú, tak sme v riiu národa! VEOLIA FUCK

Přidat nový příspěvek