Re: .

Hox | 19.11.2016

ad 2), chápání kategorie Míra je z trojice Matérie, Informace, Míra nejsložitější. Kromě veškeré matérie ve VesMíru, a veškeré informace, objektivně existuje ještě třetí složka: mnohovariantní scénář všeho, co se může stát, matrice všech možných stavů vesmíru a přechodů mezi nimi.
Například, primitivní příklad: když vezmeš sklenici a pustíš ji na zem, může nastat spousta variant: sklenice se může rozbít, odskočit různými směry atd. To vše jsou možné varianty toho co se může stát, v okamžiku realizace se stane jedna z nich. Všechny možné varianty toho, co se může stát, jsou součástí Míry-matrice stavů Vesmíru. A pak si lze určitě vymyslet nějaké varianty, které se stát nemůžou. Podstatné (a složité) je uvědomit si, že ta mnohovariantní matrice toho, co se může stát, je něco, co objektivně existuje, nikoliv abstrakce.

Přidat nový příspěvek