Re: Re: Re: GP nie je spasitel, aky je jeho konecny ciel?

petržlen | 13.11.2016

GP je nielen hlavou zla, ale aj otcom lži. Nie je nič podozrivé na tom, ak V.V. Putin uskutočňuje (niektoré) zámery GP?

KSB je v skutočnosti projekt namierený proti Božiemu Slovu, teda proti Bohu, podobne ako Korán. Boh odjakživa zvestoval svoje zámery prostredníctvom prorokov, ktorí sa nezatajovali. ВП СССР je neverejná štruktúra, ktorá zneužíva Boha (HNR) iba na reklamu. O Jeho zámeroch nič nevie a podsúva skrz–naskrz materialistickému človeku dneška materialistické ciele, lebo na tie sa ľahšie nechá nachytať.

Napriek tomu sa nedá vylúčiť, že KSB, Korán a ďalšie nepravdivé náuky môžu pomôcť niektorým jedincom nájsť cestu k Bohu, ale z pohľadu GP sú to iba nevyhnutné „collateral damages“.

Přidat nový příspěvek