Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Lux | 28.10.2016

Takže jh, Pjakin je tiež len čloVěk a ľudia sa ešte zyknú mýliť, aj keď Pjakin je dosť podkutý - teda ja osobne s niektorými NáZorMa, ktoré prezentuje analytický kolektív, kde hovorcom je Pjakin, nie úplne súhlasím, aj keď v mnohých veciach vyzerá, že má pravdepodobnostne pravdu blížiacu sa k Objektívnej ReAliTe..
To strašenie 3. svetovou a podobne, by tiež nemusel a pod. (je toho samozrejme viacej) ...☺

Na Zemi sa totiž udeje vždy najlepší variant so všetkých potenciálne možných (sú obsiahnuté v tzv. Matrici PredUrčenia z dielne VM - viď napr. Heisenbergov princíp neurčitosti v mikrosvete, ktorý zákonite vplýva na makrosvet..), vzhľadom na morálku a chápanie dnes ešte stále PopUlúzy = obyvateľstva.
RozMenené na drobné:
To, čo sa nachádza v kolektívnych agregátnych biopoliach Zeme, civilizácii, národov, kmeňov, rodov, rodín...sa následne premieta do reality Života všetkých jedincov, kolektívov.

Hierarchické usporiadanie dnešných dní teda vyzerá byť nasledovné:
1) Boh
2) Ľudský segment NooSféry Zeme
3) GP
4) Korporatívna nadštátna sféra biznisu
5) Štátnosť jednotlivých štátov (ak ju vôbec majú)
6) Nejakí politici, pOslaNci atď.
7) Inštitúcie

Starí okultisti, napr. s teosofickej spoločnosti mali heslo:
"Čo hore, to aj dole".

Tzn. = čo je v NooSférických poliach (egregoroch) ľudstva, tak to sa premieta do reality jeho života v zmysle Gaussovho rozdelenia opičiakov a aj ľudských opičiakov = prevážne zvieratká a kulturologickí zombíci (v ako ktorej kultúre... ak nám v TV ponúkajú neustále nejakú "ukuchtenú" žranicu, rôznorodé súťaže, ohlupovacie realTy show, ako aj rozmanité milenecké storky a ľudia to ešte podľa PeOpsLe MéTeRov žerú, tak môžeme konštatovať, že biblická civilizácia je prevážne FormoVéNa so zvieracím psychotypom - pôsobí sa primárne na bázické zvieracie inštinkty, ktorými je vybavený aj že vraj človek, resp. človeku podobný).
Vo východných kultúrach zväčša dominuje psychotyp zombie..

Ak si jh niekedy hlbšie študoval HieroShiMu a NaGaSaké, tak nevyhnutne musíš prísť k názoru, že boli nemalé obete, následky pomerne rýchlo "zmutovali" a nasledoval napr. japonský ekonomický "zázrak" (po denacifikácii a určitých aktoch zo strany GP, ale aj japonského populu)..
Tie atómové bombičky boli len hračkárske prototypy, ale napriek tomu havária vo FukuShiMa je voči tomu len veľmi slabý odvar... (ak vieš ako pôsobia jadrové ZHN, tak ti to musí byť viac menej jasné..).

Strašenie ľudstva všemožnými nešťastiami, katastrofami, haváriami...je prastarý manaŽérsky prostriedok.
Strach blokuje mnoho prirodzených mechanizmov Homo Sapiens s., preto bolo množstvo strašiacich mechanizmov zavedených do tzv. náboženstiev, ideológii, dnes máš v TV cca 90 % správ negatívnych ... atď., pričom realita života podľa Normálneho štatistické rozdelenia javov hovorí, že človek denne, či za sledované obdobie, zažíva 1-2 % negatívnych skúseností (procesov, javov)..

Teda - hlavne sa blokuje intelekt..

Skús sa jh preniesť v chápaní aspoň o úroveň vyššie..

Aj negatívne procesy majú totiž svoj pozitívny zmysel z dielne Najvyššieho - nič nie je len čierne, alebo biele..

Otázka - čo robia Taliani zle, že majú v poslednej dobe sériu zemetrasení?
Alebo prečo situácia v Sýrii, alebo na UA vyzerá tak ako vyzerá?
Čo tamojší ovčania nechápu (samozrejme, okrem ich defektnej morálky..)?

Přidat nový příspěvek