Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Lux | 26.10.2016

Veď si daj nejaký NiCK..

Asi nikto tu nie je posadnutý "papagáj", myslím tým tých "starších", ktorí už niečo naštudovali a pochopili - a už vôbec nie, žeby bol niekto presvedčený o svojej výnimočnosti..

To je úplne o inom NN - aj ty osobne si výnimočný jedinec v určitých oblastiach = inDiviDuUm, len musíš svoju misiu na tomto SveT(l)e pravdepodobne ešte len objaviť, nájsť, deFinovať pre svoju osobnú BezPečnosť..

Každý má istú(inú) mieru chápania objektívnych procesov vo Vesmíre, určitú ReAl morálku (kľúč, ktorým vie vyhodnotiť inFo, či môže byť pravdivé, deFormované, zvrátené...otvoriť svoju osobnú PaNDoRinu skrinku, či sa z nej poučiť..), určitý InTel a pod.

Nikto tu predsa zo znalejších nepopiera chemtrails, či katastrofu vo FuKaShiMe...
Ide tu vždy, ako obyčajne, o mieru strašenia ovcí a BeRaNov...☺

Ako v Tóre, Biblii, čiastočne zvrátenom Koráne atď... prirodzená hriešnosť ľudí, peklo a raj, ApoKaLypSo, podvedomé zákazy na dialektické hodnotenie (čo je asi aj tvoj prípad), strach z urobenia chyby...atď.

Chýba ti proste DiaLekTikos a pravdepodobne máš reálne problémy so svojou MoRAl (-kou).
Ono v biblickej civilizácii vychovať morálneho a viac chápavého jedinca (tzv. InteliGenTio) je v princípe veľký problém..

Pokús sa to DosťStatočne pochopiť (bez akýchkoľvek deGraDujúcich postojov voči TvoJej OsObe..) a preHodnotiť..

Prajem Ti veľa zDarU(m)!

Ten Dar si dostal do Vie(n)Ka už pri narodení.

Přidat nový příspěvek