Re: Re: Re: Re: Potvrzení

Zdeněk | 23.10.2016

Slovansko árijské Védy jsou prací neokon-tajných služeb.Je to pouhý podvrh. Jsou zcela jednoznačně orientovány na biblický projekt-aby v budoucnu mohlo matení pokračovat. Mimo mé maličkosti má stejný názor i Hox -viz článek Oznámení (aktualizováno ) ze dne 15.5.2012
Falšuje se především chronologie dějinných událostí aby tyto události souhlasily s biblickým projektem. Příklad:
Krsna (Krišna) India,900 roku př.n.l.,narodil se panně Devakí.
Chronologické tabulky jasně dokazují,že zde je chyba letopočtu větší jak 2000 let.
Počátek Kali-yugy se datuje na 18.února 3102 př.n.l.. Krátce po začátku Kali-yugy proběhla biva na Kuruově poli,to je místo blízko dnešního Dillí. Bitva je důkladně zmapována,je k dispozici množství faktů,nedá se tedy vyvrátit, že proběhla krátce po začátku Kali-yugy. Královna Devakí nemůže být zaměněna za nějakou pannu.

Přidat nový příspěvek