Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

Aj Boh-Tvorca je len subjektívne človekom zvolený všeobecný pojem, ktorý zastrešuje niečo zložitejšie, čo je za tým. Podobne GP: 22 znacharov zo starovekého Egypta (pri určitom chápaní z Atlantídy a možno ešte aj z dávnejších dôb)... riadiaci svet hlavne bezštruktúrne/nepriamo pomocou egregoriálno-matričnej "mágie"... Alebo alternatívne: ... ľudia v pozadí globálnej politiky ašpirujúci na sveto-vládu...

Přidat nový příspěvek