Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Lux | 24.09.2016

Ad 1) Buržoázny liberalizmus "prežiera" planétu Zem a je tvorcom globálnej biosféricko-ekologicko-ekonomickej krízy vo vývoji ľudstva (permanentnej, lebo systémovým prvkom = chybou je honba po mAmone a nehľadí sa moc na iné aspekty ľudskej existencie, hoci v poslednej dobe sú určité náznaky, ale väčšinou v zvrátenom smere - ľudstvo proste ešte morálne nedorástlo na určité technológie... = technokracia, ktorú GP všemožne brzdil, hlavne cez rôzne zvrátené relígie a ich hierarchie, predbehla morálku ľudstva - treba chápať v štatistickom zmysle ).

Ad 2)
Všetko vytvárajú konkrétni ľudia (za určitého "mystického" i štruktúrneho príspevku - povedzme rôzne Rády, alebo zasvätené slobošské lóže) a Marx vytvoril teoretické učenie, ktoré GP vyhodnotil ako vhodné pre likvidáciu buržoázneho liberalizmu a bežný populus by mal pocit, že "všetci sú si rovní" a že je slobodný (podvedome ľudstvo vždy inklinuje k spravodlivosti a slobode, len sa mu vždy podstrčí nejaká fantómová spravodlivosť a sloboda = ideológia). Viď FRA revolúcia likvidácie feudalistických monarchií: "Bratstvo, rovnosť, sloboda"...
A preto sa vehementne - propagandisticky, finančne, personálne a pod. marxizmus podporoval - "Každý podľa miery svojho chápania.."

Ad 3) V marxizme = pseudokomunizme je vyšší pocit spravodlivosti rozdeľovania spoločenského produktu u bežných ovčanov a mnohým (aj západným filozofom) sa tento globálny produkt usporiadania spoločnosti javil ako vhodnejší pre nenapäté vzťahy, ale hlavné bolo, že prudko znižoval konzum a honbu po mAmone, cez rôzne riadiace a represívne metódy (preto bol aj "zasadený" po 2. svetovej do Číny, lebo keby tá s vyše 1 mld. opičiakov mala takú "výkonnosť" ako USA = spotreba 20 % celosvetových zdrojov a tvorba 50 % odpadov, tak svet by sa už asi vrátil do doby kamennej... a preto aj je množstvo signálov opúšťania USA zo strany GP - min. od konca 70. rokov 20. stor. = neustály pokles reálnych príjmov tzv. strednej triedy, keď mnohí "politológovia a analytici" hovoria, že táto trieda v USA už zaniká, vo všeobecnosti reálny príjem US ovčana od 70. rokov min. storočia štatisticky poklesol o vyše 20 %.
Treba si uvedomiť, že neustále prebieha množstvo rôznych protichodných globálnych procesov, keď mnohé regionálne a globálne elity majú rôzne vektory cieľov, ktoré mnohokrát navzájom kolidujú.
Len náznakom - vo svete existujú min. nasledovné trendy globalizácie (centrá riadenia, ktoré chcú prevziať moc):
- Pax Americana = USA
- EÚ
- Čína
- Rusko v imperialistickom variante
- Japonsko
- Islamský kalifát = pseudoislam živený tajnými službami globalistov (ako hovorí Pjakin, tak ako existujú štátne - miestne elity v štátnom aparáte, tak tam existujú aj globálne, ktoré sledujú globálne ciele - v tajných službách mnohí pracujú ako dvoj, i trojstranní agenti...).
- KSB
- koránický islam (je len v plienkach)
- GP : už stratil monopol na vedomosti a jeho riadiace možnosti sa už aplikujú aj rôznymi špecifickými skupinami v rámci vyššie uvedených centier globalizácie (aj keď jeho riadiace možnosti z dôvodu historického vývoja sú pre ne ešte nedosiahnuteľné = je to stále hierarchicky najvyšší egregor s obrovskou globálnou zodpovednosťou, ktorý nehľadí na pár miliónov obetí - z ich pohľadu len biomasy = opičiakov s inštinktívnym zvieracím správaním... Predikčnú schopnosť (prediktor) GP už prakticky dlhšiu nemá (používal i používa rôzne barličky - kedysi napr. orákuly) a tak dnes fungujú jeho krídla len ako "hasiči" - korektori a korigujú najnebezpečnejšie trendy vo svete (napr. chcú dostať pod kontrolu atómové, bakteriologické a iné zbrane hromadného ničenia = tiež ich veľká chyba riadenia, keď dopustili ich vývoj a riadeným odovzdaním info z USA cez židovské kruhy do ZSSR, len korigovali svoju chybu, aby vznikla určitá rovnováha "vyhrážania sa" - fungujú predsa na tej istej planéte...).

Ad 4)
Stalin sa definitívne "prehrešil", keď vydal knihu (skôr brožúru) "Ekonomické problémy budovania socializmu v ZSSR", v ktorej vyriekol smrteľný ortieľ (aj sebe) marxizmu, hlavne jeho politickej ekonómii a načrtol program, hlavne v oblasti znižovania pracovnej doby ovčanov, znižovania cien a rastu príjmov, zvyšovania vzdelanostnej úrovne ...
To nemohlo byť zo strany GP akceptované a nasledovala rýchla smrť (zavraždenie) Stalina, stiahnutie jeho knihy zo všetkých biblioték do tajných archívov, nasadenie Chruščova, ako hrobára stalinského dedičstva = známy "kult osobnosti", postupné zaostávanie ZSSR vo všetkých oblastiach od Západu a jeho plánovaný krach..
Stalinove vízie vyhodnotil GP ako nebezpečné pre jeho Konceptuálnu moc..
"Moc je najsilnejšia droga".
Vraj HieroFantos, ktorí vyberali do svojich radov pre vyššie zasvätenie v starovekom Egypte len z adeptov, ktorí neboli v zajatí inštinktov, hlavne sexuálnych, zažívajú pri ovládaní ľudstva slastnejšie pocity ako pri orgazme... (nepotvrdené..☺).

Prečo sa do vrcholových politických riadiacich funkcií "hrabú" väčšinou "psychickí devianti" (cca 1-2 % neľudských psychík v pravom chvostíku Gaussovej krivky)?

Ad 5)
Ako najlepšie sprofanuješ buržoázny liberalizmus ala USA, ako keď ho necháš pôsobiť na čo najväčšom počte ovčanov sveta?
Preto bolo zo strany GP rozhodnuté najprv likvidovať pseudosocík v trockistickom variante a aký bude ďalší vývoj globálnej civilizácie závisí od chápania každého z nás.
Čím menej ľudí bude ovplyvniteľných Médeou (programovanie ľudstva rôznymi mýtmi a lživými informáciami = zakrytý kód Biblickej civilizácie, ale ani Východ na tom nie je lepšie), tým bude väčšia pravdepodobnosť správneho výberu človeku podobných a mnohí sa dopracujú aj k iným úrovniam Ľudskosti..

Vo svete sa udeje vždy najlepší variant zo všetkých možných (z Vesmírnej Matrice možností), vzhľadom na chápanie a morálku daných jedincov..

Stačí sa pozrieť trochu po svete a trochu podumať, ako tam tí ľudkovia premýšľajú, v čo veria, akú majú reálnu morálnu úroveň, aké katastrofy sa tam dejú (ľudská psychika interaguje s prírodným prostredím..) a pod.

Přidat nový příspěvek