Re: Zajímalo by mě

Nikdo | 23.09.2016

Nepovažuji se zcela kompetentního. Stačí prohledat starší články často je to zmíněno i v příbuzných tématech. Co jsem pochytil a jak to za sebe chápu, šlo o tohle: Založit požár revoluce a rozšířit na celosvětovou revoluci

(základní teze Marxa byla, že revoluce musí proběhnout ve všech zemích najednou celosvětově, ale Lenin přišel s myšlenkou, že za určitých okolností to lze provést v jedné zemí a GP pak musel hledat jiné řešení ...a našel Evropský chalífát, který předčasně spustili neokoni pro vlastní zájmy...)

a sjednotit a zotročit svět na základě marxismu (tato tendence je vidět ve vedení EU, které je často oponenty nazýváno jako marxistické).

GP pracuje především bez strukturálně, to ho chrání před odhalením (jako když někdo chodí a pomlouvá, hele víte, že paní X říkala, že pan Y - v tomhle duchu). A snaží se k určitým krokům využít cizí struktury (třeba v současnosti statní aparát USA, ale ten nyní zvlčel). Takže všemožně podporoval různé horlivé revolucionáře a podporoval šíření marxismu. Z konkretních kroků je známa cesta Lenina z USA přes Kanadu a přes Německo do Ruska v tom měl určitě prsty, tenhle jeden krok GP mi je znám.

Přidat nový příspěvek