metrologie - pro Sio..

Jan Koňas | 14.09.2016

Po přečtení celé diskuze s HOXem, je vidět, že chcete "namalovat obraz pomocí houslí". Jazyk čísel a jazyk slov jsou propojitelné logikou, kterou zatím neznáte. Používáte jen tu "formální", která vytváří řadu procesů z prvků, aniž by ty procesy zahrnovaly proměnlivost (= hodnotu času v daném prostředí) použitých prvků.
Zkrátka věda o lidech se řídí vztahem mezi slovy, zatímco vy (Sio) požadujete převod "vztahu mezi slovy" (=dvojice) pod jedno číslo. Práce s čísly má zkrátka toto omezení, neschopnost vnitřního dělení číslice. A problematickou výhodu ve schopnosti zastavit čas (v každé platné rovnici). A tím zastavením času (např. v úloze byrokracie v řízení opravy chyby) i celého systému, postaveného na hierarchii řízení dějů aplikacemi matematiky. Těmi je většina vědních oborů, vyjma sociologie filosofie a podobných. Kurt Gödel popsal hranice matematiky - a tím naboural hodnotu té základny, na které stavíte svou zkušenost/moudrost.
Asi bude pro vás vhodné začít znovu číst přinejmenším tu část textu, pojednávající o dvojnosti rozhodovacích systémů v člověku, kde spolupacuje věcná + emoční složka "řízení sil člověka" - a kde si obě tyto složky vytvořily své "globální systémy řízení"- jazyky. Nevíte zřejmě, že matematika a latina jsou "děti" hebrejštiny, že rotace obou v evropských jazycích vygenerovala dvojici angličtiny a ekonomiky - a tato dvojice pak jazyky počítačů. Také asi netušíte, jak podstatným zásahem do řízení populace bylo navázání tabulky symbolů (ASCII) na osmibitovost - na původní oktávy zvuků, převedené na číslice.
Poziční matematika je něco, co lidi trochu znají z numerologie nebo z astrologie. Bohužel dějiny téhle sluneční soustavy nám byly podávány jinak - vždy v rámci znalostí skutečné historie člověka a dosahu "jazyka vítězů".
Pjakin a spol. jsou skupinou, která má znalosti skutečné historie politiky, počaté pokurvením učení křestu (=vstupu mezi vyspělejší civilizace) skupinou mocných, jejichž potomci řídí události ve světě spolu s rozvinutějšími, ale stejně morálně založenými civilizacemi z jiných hvězdných systémů.
..bohužel ale asi nejste připravený podobné informace strávit, tak jen děkuji Hoxovi za trpělivost, se kterou se vám snažil říct, že housle "malují" zvuk, plynoucí a mizející v čase, ale obraz potřebuje dvě hmoty - tužku a papír. Významy číslic v pozicích "čísla" jsou klíčem, který se teprve budeme učit používat...
Uzavírám (svými texty na webu) kolečko, které ze symbolů hebrejšitny oddělilo kategorii velikosti a pravidla pro ni (matematiku) - a kategorii "smyslu té velikosti", vloženou do pravidel a symbolů latiny a "latinky".
Že tento okruh dokončí dvojice čeština + technologie počítačů - to víme zatím asi jen dva, ale vy k nim bohužel nepatříte. ..tož se těšme, jakou cestu si řídící a poznávací systémy člověka vyberou v následujícím období....

Přidat nový příspěvek