Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Sio | 22.08.2016

Citáty z knihy:
"Potřeba zajistit metrologickou průkaznost života civilizace vedla ke vzniku specializované vědní disciplíny nazvané „metrologie“. Metrologie je věda o umění měřit a zajišťovat metrologickou průkaznost všech druhů činnosti."
"A rozvoj metrologie vede v podstatě ke ztotožnění etalonu délky a etalonu času."

Přidat nový příspěvek