Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Hox | 22.08.2016

O dokazování nějaké metrologické průkaznosti nějakých tezí právě vůbec nejde, jde o zajištění metrologické průkaznosti (adekvátnosti) pojmového aparátu, na kterém je něco vystavěno. To vůbec nemusí mít nic společného s měřením jako takovým, a kromě technických disciplín má málokdy, jedná se o to, aby pojmy, se kterými ten daný obor pracuje, byly jednoznačně definované a chápané a měly spojitost s objektivní realitou, tzn. aby to nebyly iluzorní záležitosti.

Přidat nový příspěvek