Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

metrolog | 22.08.2016

Než "o číslech" je metrologie "o neurčitostech", nikdy nevyčíslíš dokonale výsledek jakéhokoliv měření čili kvantifikace, vždy je to neurčitý výsledek. A čísla jsou také stavy ANO-NE / NULA-JEDNA. Metrologie má celou řadu aspektů. Redukovat metrologii jen na naměřená čísla je laické.

Přidat nový příspěvek