Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Sio | 21.08.2016

Existuje tedy nějaký ověřitelný důkaz, že tyto smysly při narození měli a pak je umlčeli? Ják já to vidím, jsou tyto dva atributy výsledkem kulturního prostředí, nikoli vrozené. Jako podporu tomuto argumentu uvádím, že tyto vlastnosti mají nejen různé kultury dány různě ale i jednotlivci v dané kultuře.

Přidat nový příspěvek