Re: Jak tam píší ...

Hox | 20.08.2016

Píší tam:

Tuto pozici agresivní nevědomosti nejobsažněji a přitom nejstručněji vyjádřil A. Galič – populární v šedesátých až osmdesátých letech 20. století – bard a literát z okruhu naší domácí inteligence (autor řady filmových scénářů):
«Nebojte se vězení, nebojte se bídy, nebojte se moru a hladu, bojte se jedině toho, kdo řekne: „Já vím, jak na to!“ Toho, kdo řekne: „Lidé, následujete mě, já vás naučím, jak na to!“ Vyžeňte ho! Nevěřte mu! On lže! Neví, jak na to!»
— A pokud „on“ nelže a opravdu ví, „jak na to…“? — Tak se v případě úspěchu propagandy názoru vyjádřeného A. Galičem stanou mor, hlad, vězení a další sociální útrapy nevyhnutelnými: a konkrétně se ke své solidaritě s tímto názorem A. Galiče přiznaly osoby, které měly v té či oné míře podíl na státním krachu SSSR a na po něm následujících sociálních útrapách – bývalý premiér SSSR N. A. Ryžkov a bývalý člen politbyra ÚV KSSS, „architekt přestavby“ A. N. Jakovlev.

-----

jen jsem nepochopil, tím příspěvkem se k té pozici agresivní nevědomosti hlásíš, nebo to není ten případ?

Přidat nový příspěvek