Holoúdske scenáre

Nuovi | 18.02.2018

Spätne si čítam materiály tu uverejnené.Tak sa chcem opýtať viacej znalých, či podobná analýza a zosúladenie deja s realitou neexistuje aj pre Vek Ultrona? To obdobie nás neminie a v obrazoch sme dostali isté predstavy manipulátorov. Dnes v správach konečne niekto na plnú hubu odsúdil elektromobilitu na smetisko dejín, je to slepá vetva zasierajúca planétu ešte viac, ako petrochemické pohony.
A už dlhšiu dobu driemajúca otázka ohľadom riadenej migrácii miliónov kobyliek do Gayrópy. Všetky prastaré civilizácie vedú isté zmienky o kataklyzmatickych udalostiach, ktoré priviedli ľudstvo na hranu vymretia. K týmto udalostiam údajne došlo už 5x a súviselo so zmenou rotácie Zemegule. Nie je teda táto migrácia najagresívnejších indivíduí snaha istým spôsobom zabezpečiť prežitie ľudského druhu v neodvratnej blížiacej sa katastrofe mimo možnosti ľudstva v štýle dielka holyúdu 2012, kde sa ovce o kataklyzme dozvedeli až v momente jej zjavnosti?
Ako je z his-tórie dostupné, agresívnejší jedinci sú úspešnejší pri zabezpečení základných potrieb za krízových situácií, ako tí pasívni.

Přidat nový příspěvek