Jak to formuloval Stalin

Sio | 03.08.2016

Plánované hospodářství má (za socialismu) být základem. Jedná se hlavně o větší celky, které mají patřit státu.
Ale ani tržní formy nelze odmítnout. Tedy ne prozatím. Má to jeden háček. Nebo spíše několik.
1. umožnit tržní formu podnikání ve velkých celcích (podniky nad 50 zaměstnanců) není možné ani lidu nic nepřináší
2. umožnit podnikání s penězi (bankovnictví) a spekulativní formy podnikání rovněž nelze povolit.
3. Naopak družstevní podnikání v zemědělstvích a malovýrobách je zapotřebí povolit. Je to hlavně kvůli lidem, kteří si toto přejí a také to pomůže operativně zacelit "díry" v plánu.
4. Nesmí umožnit vznik velkoburžoazie, která má příliš mnoho majetků a finančních prostředků. Ta se totiž stane přirozeným nepřítelem socialistického státu. Podporuje to korupci a vyloženě škodí jakékoli demokracii. Což znamená progresivní zdanění příjmů, darů a dědictví.

Přidat nový příspěvek