Re: Re: jednotka

Standa | 15.07.2016

Spotřebu (elektrické energie za jednotku času) i výkon (elektrický).

"Spotřeba za jednotku času" je totiž tatáž veličina, jako průměrný výkon (či příkon). Oboje má stejný fyzikální rozměr kg.m.s^-3 krát nějaká (podle zvolených jednotek různá) konstanta.

Obojjí zjistíte tak, že změříte množství energie a vydělíte je časem, za byla ta energie změřena (oboje v nějakých vhodných jednotkách).

Přidat nový příspěvek