Sociálno - ekonomická a politická situácia RF.

Сергей Семёнович Губанов, doktor ekonomických vied, profesor MGU,hlavný redktor časopisu «Экономист», autor neoindustriálnej paradigmy. | 13.07.2016


Ak pomenujeme veci v RF pravdivo potom:

U nás je dnes predajný sociálny ekonomický systém, ktorý je spojencom nie svojho národa, ale zahraničného kapitálu.
Systém núti ekonomiku RF pracovať v prospech USA, pre dolár, proti rubľu.
Núti nás pacovať na de industrializáciu svojej krajiny, na ekonomické samo zničenie.

Zdroje ľudí odporovať tejto škodlivej politike sú už celkom vyčerpané.
Chudoba v RF je už masový jav.
Rusko vymiera následkom nedostatočnej kúpyschopnosti obyvateľstva z dôvodu nízkeho príjmu za prácu.

Predajná vláda nemá absolútne predstavu o realite života.
Ľudia pod tlakom propagandy nechápu, že krajina sa nachádza v nemilosrdnej, neľudskej systémovej kríze.
Národ nevie, že skupina riadená Putinom zo dňa na deň stráca kontrolu nad štátom.

Čistý, úbytok obyvateľstva od roku 1991 do 2014 činí 19 000 000 ľudí, podľa najskromnejších odhadov.
Rusko vymiera.

Ak dnes máme pred svojimi očami úplný ekonomický kolaps, to je aj koniec tej riadiacej skupiny ktorá do tohto stavu priviedla krajinu.
Zatýkanie gubernátorov a ďalších vysoko postavených činiteľov svedčí o plnej strate riadenia v kádrovej politike.
Ako môžete riadiť kádre, keď každý činiteľ sleduje svoje vlastné zištné ciele.

U nás je dnes predajný celý štátny systém kádrovej politiky.
To čo dnes vidíme je začiatok celkového ochromenia, agónie systému riadenia v RF.

http://anna-news.info/node/59951

Přidat nový příspěvek