Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlato a energie

Hox | 12.07.2016

Oprava: mělo tam stát "produktivita práce" nikoliv "ekonomiky", i když to spolu samozřejmě úzce souvisí.

Produktivita práce ja závislá na energovybavenosti ekonomiky, což se v praxi projevuje například robotizací výrobních linek, tím že sklízí kombajn a nikoliv 1000 lidí atd, na další příklady jistě příjdete sám. Mezi produktivitou práce a spotřebou elektrické energie v dané ekonomice existuje přímá úměra (statistiky doloženo).
Na produktivitě práce závisí výkon ekonomiky.
Na výkonu ekonomiky závisí síla měny, neboli její podloženost reálnými statky (za normální situace, kdy peníze slouží jako informace o reálných hodnotách, mají vazbu na reálnou ekonomiku: kolik hodnot (zboží), tolik peněz).

Co z výše uvedeného podle vás neodpovídá realitě?

Přímou úměru chápou údajně i šimpanzi a delfíni, problém nastává až u trojčlenky. Tady se zatím pohybujeme u přímé uměry.
Vytápění chodníků tedy k výše uvedenému má vztah jaký?

Přidat nový příspěvek