Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní příjem

udo | 12.07.2016

Matematické rovnítko predsa platí z pohľadu oboch strán, či?

Cenový vektor je proporcionálny chybovému.
Z pohľadu základov manažmentu (riadenia) trhu a burzy.

Ďalej:
V prípade aktuálnej koncepcie riadenia globalizácie
je zároveň chybový vektor (z pohľadu ovčana) rovný cieľovému vektoru, keďže oba sú vzhľadom na zvolenú koncepciu (jednu z dvoch na najvyššej úrovni riadenia základných) vzájomne vymeniteľné.

Toľko k základom sociologickej mechaniky.
Vektor =
1. smerovanie objektívneho procesu po jeho rozlíšení (identifikácii a vyhodnotení vzhľadom na subjektívne preferovanú koncepciu)
2. jeho veľkosťje určovaná mierou vôle subjektu..resp. kumulácie energie (emócii) riadeného davu

Vektor ako gradient, operátor konvergencie polí (agregátnych modulov kolektívneho podvedomia = ľudovo duchov, moderne "korporátnych kultúr"), atď nateraz zatiaľ na dosiahnutej úrovni dialógu asi zanecháme..

Tak aj metodológiu jeho transformácie do n-rozmerných objektov -matríc a tenzorov, spolu s "osadzovaním" jednotlivých položiek (konkrétnych mier) v rámci ich nadčasovej, kulturologicky determinovanej symboliky (premenných a "konštánt"), atď..

Btw., vitajte v konceptuálnom inžinierstve, ktoré stojí NAD tým sociálnym..

Přidat nový příspěvek