Re: články

Lux | 12.07.2016

Ahoj Putinovec,

vďaka za ocenenie, snažím sa...-)) popísať niektoré procesy a javy z hlbokej databázy VP CCCP, takým ľudovejším štýlom pre pochopenie rôznej problematiky (ktorá často býva veľmi široká a náročná na detailnejšie "dovysvetlenie", ak sa nepracuje s jednotným pojmovým aparátom - slovo je kód = inFoKód a každý ho môže podľa tradícii kultúry a svojho chápania pochopiť rôzne, čo je preDisPozične dané výchovou a vzdelaním a KultUr(o)Logickou nadstavbou každého JeDi(o)nCa v spoloCnosti..-).
Proste mnohí ľudia si "tradicional", podľa kulturologických zvyklostí priraďujú nesprávny obraz (mozog človeka pracuje s obrazmi, je to niečo ako tzv. rotačný operátor) k mnohým pojmom (slovám=kódom) a vzniká tak zákonite mnoho neDoRazUmění..

Treba poďakovať skôr Hoxovi, lebo "článok" som neTvoril ja, ale asi Hox - jedná sa o vcelku dobrú kompiláciu niektorých mojich diskusných príspevkov, v ktorých je aj dosť gramatických chýb (stále som si nezvykol napísať príspevok najprv vo Worde s opravou chýb, a potom ho vložiť ako comment...mea pulpa.., ale nie maxima -))..)
Ale aspoň to "vyznieva" autenticky..

Přidat nový příspěvek