Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Pe-tri | 18.06.2016

ad. mája - možná jste tady narazil na zdroj problémů s akceptací budhismu. Když se shodneme na tom, že budhismus i KSB se shodnou na větě: Smyslem seberealizace je pomoci sobě a následně s tím pomoci i druhým, potom je diametrální rozpor v tom, jak si obě dvě tyto pojetí vykládají prostředí, ve kterém se výše uvedené, bohulibé aktivity odehrávají. Zdá se, že budhismus tím, že vše externí, mimo vlastní, instrospektivní a osvobozující duchovní praxi má za klam/máju, nemá vypracovánu žádnou objektivní sociologii. Jak píšete - vše externí je vlastní projekcí. A právě v tom jde KSB jinou cestou. Vše externí považuje za nikoliv nevýznamné kolektivní dílo, které právě tím, že ti kteří víc pomáhají těm, kteří vědí míň, spoluzušlechťovat. Tedy "odměna" za (intelektuálně-duchovní) činnost mysli není pouze individuální osvobození duše a budoucí výnos v podobě vyskočení ze samsáry (což mimochodem lze interpretovat i v dosti egoistickém pojetí), ale spočívá i v dosažení žádoucí modifikace informačního/duchovního pozadí naší 3D reality s výsledkem aktuálního, tj. přítomného zlepšení sociálních poměrů. Máju pak lze chápat nikoliv jako irelevantní iluzi, ale jako relevantní existenci kauzálních vazeb mezi tímto informačním/duchovním/egregoriálním pozadím v roli příčiny a naší 3D realitou v roli konsekvence které tvoří součást "školního prostředí" pro vývoj naší duše.

ad. meditace - píšete správně prováděná meditace, což implikuje možnost i nesprávně prováděné. Domníváte sem že nesprávně prováděná meditace nenese výsledky? A druhá věc - domníváte se že v meditaci se lze dopracovat výsledků i bez teoretické základny? Může člověk poznat věci o kterých neví že existují ? A pokud o nich má nejprve vědět a teprve potom se s nimi seznámit, potom opět stojíme před nevyhnutným úkolem definovaní teoretického obsahu přecházejícího duchovní praxi. A zase jsme u toho, co konkrétně je vyučováno a kam se následně takto vyškolený meditující napojuje. Copak není evidentní, že veškerá tj. i budhistická božstva nejsou nic jiného než personifikované a do této reality přenesené individuální zkušenosti z příslušných meditací ?
Zdravím a díky za diskusi.
P.

Přidat nový příspěvek