Re: Re: Kde je noosféra ?

zdeněk | 14.06.2016

To,co si napsal Hoxi,je pouze úvod k analýze problému. A tuto analýzu není možné provést pomocí materialistické vědy. Přesto je i tato oblast již dávno analýzována v autoritativní sánkhjové filozofii Kapiladeva. Proč autoritativní.Protože mnohem později přišel se svou materialistickou filozofií podvodník,druhý Kapila, kterému ke své škodě naslouchá západní hemisféra.
Co je tedy sánkhja? Sánkhja pojednává o základních pojmech či zákonech hmotného vesmíru a západní učenci tomuto odvětví filozofie obvykle říkají "metafyzika".Slovo sánkhya doslova znamená "počítat". Sánkhjová filozofie tedy poskytuje výčet zákonů vesmírného vývoje na základě racionální analýzy. Entymologický význam slova sánkhya je "to,co dává jasné vysvětlení prostřednictvím analýzy hmotných prvků". Z filozofického hlediska se tohoto slova používá proto,že sánkhjový systém předkládá analytické poznání,které člověku umožní rozlišovat ducha od hmoty.

Na př. nedávno materialističtí vědci provedli experiment s královnou mravenců a k jejich údivu se potvrdila existence teleportace. Nebo lidský mozek. Každá myšlenka,čin,nebo vjem, vyvolá v mysli vibrace,které se uloží jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam do podvědomí. Je tam uložen každý detail našeho konání a myšlení.

Přidat nový příspěvek