Re: Kde je noosféra ?

Hox | 14.06.2016

Mluvíš o něčem trochu jiném, a to egregorech jednotlivých náboženství, s noosférou je to složitější i jednodušší zároveň. Noosféra je místo kde "žijí" myšlenky a egregory rozené myšlením lidí a jinou mentální činností (zvířat, rostlin, ...). Lidský segment noosféry Země je podmnožina celkové noosféry Země, kde se nacházejí i segmenty zvířat obecně, jednotlivých druhů, stád atd. (matrjoška). Každé stádo například skotu formuje svůj egregor, který ho řídí, ten je součástí egregoru daného druhu obecně, ten je součástí hierarchicky nadřazeného egregoru atd.
Lidský segment noosféry obsahuje všechny aktuálně existující egregory (energoinformační struktury, přes které se realizuje kolektivní nevědomí), od mikro-egregoru tří lidí, kteří spolu 5 minut hovoří na zastávce, a který má dobu života pár desítek vteřin nebo minut, po egregory náboženství s dobou života tisíce a let a setrvačností existence podobnou dobu, i když už samotné náboženství zanikne a nebudou živí nositelé jeho myšlenek. Národy a civilizace formují egregory (například egregor vyhubených indiánů v severní americe nikam dosud nezmizel), myšlenkové směry, trendy a koníčky (jak pozitivní, tak negativní) atd. Egregory nejsou negativní ani pozitivní jev, je to objektivní jev, bez něhož by existence civilizace a rozvoj nebyly možné.

Přidat nový příspěvek