Jiný citát

Sio | 07.05.2016

"V některých případech se pak
pokouší stát zbavit soukromé banky jejich vlivu. Žel se to
stává pouze v diktaturách. Demokratické režimy jsou
v tomto ohledu zřejmě příliš slabé."

Přidat nový příspěvek