Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

No, asi je málo to vytrhnout z kontextu. Jednak to není zavržení marxismu "některé pojmy", a jednak je tam vysvětleno, v jakém kontextu ty pojmy vznikly a v tomto kontextu samozřejmě platí. Cituji:
"Nejen to, myslím, že je třeba zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova »Kapitálu«, v němž se Marx zabýval analysou kapitalismu, které jsou uměle přilepovány na naše socialistické vztahy. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy, jako »nutná práce« a »nad- práce«, »nutný« výrobek a »nadvýrobek«, »nutná a »nadbytečná« doba. Marx analyzoval kapitalismus proto, aby objasnil zdroj vykořisťování dělnické třídy, nadhodnotu, aby dal
dělnické třídě, která neměla výrobních prostředků, duchovní zbraň ke svržení kapitalismu. Je pochopitelné, že při tom Marx používá pojmů (kategorií) plně odpovídajících kapitalistickým vztahům. Je však více než podivné používat těchto pojmů dnes, kdy dělnická třída nejen není zbavena moci a výrobních prostředků, nýbrž naopak má ve svých rukou moc a patří jí
výrobní, prostředky."
Mimochodem, toto jsem svými slovy psal už v diskusi pod jiným článkem, aniž jsem věděl, že Stalin to vysvětluje stejně.
Závěr: Zavržení NĚKTERÝCH POJMŮ V KONTEXTU SOCIALISMU ANO, zavržení MARXISMU JAKO TAKOVÉHO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ.
Ale co je na tom nelogického, že se jakákoli věda rozšiřuje a vyvíjí? Marx přece nemohl vymýšlet pojmy pro tehdy neexistující socialismus.

Přidat nový příspěvek