Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

To, co vidím a čtu je v mém pojmovém kontextu. Patrně jste nikdo z vás neprošli řádným studiem marxismu (ani já nejsem profík), protože pojmy, kterým rozumím naprosto jasně a vidím jejich zcela nezpochybnitelnou oporu v objektivní realitě (stejně jako Stalin, mimochodem) nechápete. To je jediné racionální vysvětlení. Nijak to nesnižuje mé mínění o vaší inteligenci nebo morálce. "Prosto něvchoďat vo krug vašich poňatij." (cituji Kozmu Prutkova). Taktéž, jak vidím, není vám jasné, jak sám sebe definuje marxismus. Není to žádné dogmatické učení, jehož teze, pravdy a poučky se nemění podle změny aktuální situace. Sám Stalin na to v té příručce upozorňuje zcela jasně.
Cituji z kapitoly 1. :
"Marxismus chápe zákony vědy - ať už jde o zákony přírodních věd nebo o zákony politické ekonomie - jako odraz objektivních procesů, probíhajících nezávisle na vůli lidí. Lidé mohou objevit tyto zákony, poznat je, prostudovat je, přihlížet k nim při svém jednání, využívat jich v zájmu společnosti, nemohou je
však změnit nebo zrušit. Tím spíše nemohou formovat nebo vytvářet nové zákony vědy"
tamtéž:
"Totéž je třeba říci o zákonech ekonomického vývoje, o zákonech politické ekonomie - ať už jde o období kapitalismu nebo o období socialismu. Zde, stejně jako v přírodních vědách, jsou zákony ekonomického vývoje zákony objektivními, odrážejícími procesy ekonomického."
A CO JE VELMI DŮLEŽITÉ:
"Jednou ze zvláštností politické ekonomie je, že její zákony, na rozdíl od zákonů přírodních věd, nepůsobí po dlouhou dobu, že tyto zákony, alespoň většina z nich, působí po určité historické obdob a pak ustupují novým zákonům. Avšak tyto zákony nejsou ničeny, nýbrž ztrácejí působnost. v důsledku nových ekonomických podmínek a odcházejí se scény, aby ustoupily novým zákonům, které nejsou v vůlí lidí, nýbrž které vznikají na základě nových ekonomických podmínek."

Přidat nový příspěvek