Re: Re: Re: Re: Re: Re: Biblicka koncepce.

el | 01.04.2016

Egypt jak stát (Sjednocené království ", vznikl cca 3150 př. Kr. Několik tisíciletí před vznikem státu, pokračoval na tomto území vývoj neolitických kultur bez hlubokých změn.

Ve 4 tisíciletí př. Kr. došlo ke stykům se sumerskou civilizací, které způsobily opravdovou změnu. Cituji" Dějiny náboženského myšlení 1". Egypt přejal pečetní váleček, dovednost stavět z cihel, techniku stavby lodí, mnohé umělecké motivy, a především písmo, které se objevilo náhle, bez předchozího vývoje, na počátku 1 dynastie.

Otázka shora položená neměla smysl cokoliv zpochybnit, právě naopak.

Odmysleme si to, co si máme myslet o obou celcích (Sumer, Egypt). Neřešme jejich božstva, ale zeptejme se, co má znamenat vývoj Egypta po setkání se Sumerem. Obraz, který potom vyvstane je aktuální právě dnes, a to hned z několika pohledů.

Přidat nový příspěvek