Pro "Hox" vysvětlivka k "zásadní systémové omyly"*)

Svetly | 01.04.2016

DVTR/KOB
celá koncepce stůně na skutečnost, která je uvedena již v jejích názvech.

- ve výrazu Teorie, který významově jasně ukazuje na hypotézu, která předpokládá vysokou míru potřebné kvality uvědomění (ne tedy znalostí dosažených čtením, či studiem) tak, aby bylo dosaženo kritického množství jedinců umožňující překlopení stávajícího systému.

Tisíciletí ukazují, jaká pravděpodobnost takové změny v masovém měřítku v našem časoprostoru je. Vždyť všichni jasně pociťujeme, ale i vidíme, kam postup lidstva, které po misi Ježíše mohlo při postupu mířit směrem vzhůru, ke Světlu", nebo směrem dolů "do temnot". . . .

A Současnost?
Už to není postup směrem dolů. Postup se v krátké době proměnil, nejdříve na smýkání po strmém srázu, a dnes je to již téměř volný pád . . . .

Domyslete to do důsledků. Kde je masa těch, se kterými teorie DVTR uvažuje, která prostě odmítá vidět momentální stav, a vůbec není s to ovlivnit změnou vlastního postoje další vývoj . . . .

Kdybych to měl vyjádřit obrazně, pak koncepce představuje krásný model domu, který je dokonalý ve všech ohledech – v modelářské dílně.
V realitě ale stát nebude, jelikož tam je půda hrbolatá, tu písečná, nebo podmáčená . . . . Tou půdou jsou nerovnoměrně vyzrálé lidské duše.

Svetly

Přidat nový příspěvek