Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

petržlen | 31.03.2016

Prehľadal som celú bibliu, ale úžeru ako „základný biblický princíp“ som tam nenašiel. Všetky odkazy na úrok alebo úžeru sú na týchto miestach: 2M 22:25, 3M 25:36–37, 5M 23:19–20, Neh 5:7, Neh 5:10–11, Ž 10:7, Ž 15:5, Ž 109:11, Pr 28:8, Jer 15:10, Ez 18:8, Ez 18:13, Ez 18:17, Ez 22:12, Mat 25:27, Luk 19:23.

To je dohromady 19 veršov, ktoré s výnimkou troch (3) úžeru zakazujú alebo označujú za jav jednoznačne hodný zavrhnutia. Požičiavanie na úrok je explicitne dovolené v jedinom verši (5M 23:20), kde je dovolené požičiavať na úrok „cudzím“. Cudzí sú tí, ktorí zároveň neuctievajú jediného Boha a „majú na to“, čiže nie sú v stave existenčnej núdze, ale chcú sa iba obohatiť.

Aj pre Sio: Jediné dva novozákonné odkazy na úrok sú súčasťou podobenstva (rovnakého vyrozprávaného dvomi trochu odlišnými spôsobmi), čiže metafory. Ani v týchto prípadoch nejde o vlastné obohatenie.

Hoxu, uverili ste nepravdivej a zlomyseľnej dogme.

Přidat nový příspěvek