Re: Re: Re: Uff!

udo | 26.03.2016

Asi vieš SIO, že arabské slovo "Allah"
znamená po slovensky "Boh".
..navyše má v koráne "1000+1 mien"
"Milostivý, Milosrdný, atď.."
..no tak, ako aj v judaizme,
priamy obraz nemá,
aby deti jeho, do modlosluźobníctva nepokĺzli

Viď ikonoklazmus
(bezmierne uctievanie kostí, vlasov, obrazov..rôznych "svätých")
pod tlakom pôvodných mravov vnuknutia islamu
..pre v tom čase už prakticky kompletne (po koncile v Nicae - vyznanie "viery") vo svoj priamy opak zvrátené kresťanstvo,
reálne znemoźňujúce, vylučujúce kontakt s Bohom..
Neľahko z toho chleba odrobinky zachrániť,
keď je plesňou prerastený..
V tom má GP objektívne pravdu,
keď pomoc Zhora,
pri presadzovaní islamu voči kresťanstvu čaká.
Hoc sú obe bývalé relígie silno deformované.
Avśak islam, presnejšie samotný korán
rozhodne menej, ako evanjeliá.
O Zákone starom ani nehovoriac..

Vieš, čo znamená arabský výraz "islam"?
jeden z preKladov je
"Kráľovstvo božie..tu a teraz, na Zemi"
Stačí si ho uvedomiť, v temnotu, temnote prestať veriť
..ako v tom Nekonečnom príbehu od M.Endeho.
ONO JE V NÁS..ako i chudák dobrák Issa vravel.
Koniec začiatku, neľahkého pôrodu CeloVěka.

Avšak dnešní pseudokresťania vśetkých konfesii
si žiaľ interpretácie najabsurdnejśie progrmovo vyberajú..
Ospravedlniť sa ich hierArchovia neospravedlniteľné snažia.
Presne podľa vzoru bratov svojich starśích v nevere:
padlých judaistov (židov).

Zákon času o.i. inžinierom asociálnym
neumoźnil korán dostatoćne deformovať.
Nemali prosto objektívne toľko možností,
k dispozícii tak dlhú dobu, periódu
na jeho deformáciu.
I obecná gramotnosť bola vyššia,
sociálny "čas",
frekvencia informaćnej obnovy sa zrýchlila
Boh išiel podľa "prastarého scenára"
Na istotu..

Ako vravel Hox:
pôvodný judaizmus, kresťanstvo, islam
..a vyzerá, źe i najstarší z nich - atonizmus,
sú vnuknutia-nápady-iDei-matrice identické.

Přidat nový příspěvek