Táto časť obsahuje viac neprávd ako predchádzajúca

petržlen | 25.03.2016

Nielen v tomto materiále sa preceňuje úloha genetiky, dokonca na viacerých miestach. Istá konfigurácia génov nie je príčinou, ale sprievodným javom istého súhrnu vlastnosti a schopností (VaS). V prípade plodenia vytvára prijímací rámec pre tieto VaS. Ťažko hovoriť o programe, lebo množina VaS nepredurčuje, ktoré jej prvky dostanú príležitosť rozviť sa a ktoré nie. Podobá sa to síce na logické programovanie, ale VaS nie sú predikáty.

„Vytvorenie globálnej civilizácie“ nie je objektívny, ale subjektívny cieľ (GP). Ľahko sa možno presvedčiť, že sa mu nedarí dosiahnuť ho. Keď sa zdá, že je už na dosah, región, ktorý ho presadzuje, začne podliehať zrýchlenému úpadku a rozkladu (práve vďaka podriadenosti GP).

„Doktrína skúpenia celého zvyšku sveta“ sa mohla uskutočniť, až keď „kresťania“ zavrhli zákaz úžery. Ak Egypt „takmer zahynul pri pôrode tejto doktríny a dodnes iba prežíva v stave kómy,“ naznačuje to, že bol iba použitý pri vzniku doktríny. Tento vzorec je jasne viditeľný v globálnej politike: subjekt sa použije a potom „zahodí“.

Teória „rasy pánov“ pokrivkáva aj vzhľadom na to, že po ovládnutí „zasľúbenej krajiny“ sa viac nerozťahovali, naopak viackrát podľahli okolitým etnikám. Skomplikovalo sa to až ich vyhnaním z domoviny a rozptýlením do celého sveta. Teraz sa znova postupne vracajú, ale už majú vytvorené štruktúry po celom svete.

Obriezka (vrátane kamenného noža) je metafora, čo sa dosť jasne ukáže, keď človek porovná všetky odkazy na ňu.

Nezrovnalostí je oveľa viac, ale neviem všetky vysvetliť stručne, preto ich ani nenačínam. Kto nevie rozoznať pravdu od nepravdy, môže moje tvrdenia považovať za názory, ako robím aj ja. ;)

Přidat nový příspěvek