Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

Dobře, s tím nemám problém, dokonce mi připadá pravděpodobné, že GP nemá takovou moc, jaká se mu přikládá.
Je tu pak ovšem jiný problém. Pokud přijmeme paradigma, že dějiny světa (mám na mysli procesy, které na Zemi už tisíciletí probíhají) jsou řízeným procesem, je dost pochybné, že by GP obdařený takto nedostatečnou mocí, byl hlavním subjektem onoho řízení. A pak tu tedy vzniká se vší naléhavostí otázka. Kdo tedy ty dějiny řídí, když GP na to nemá sílu? Nebo je nakonec pravdou, že je GP (pokud tu opravdu je po celou dobu) řídí jen z malé části odpovídající jeho možnostem?
Mi spíše připadá, že dějinné procesy jsou výsledkem neustálého narušování křehké rovnováhy sil mezi spoustou soupeřících stran. Biblický koncept přijali určití panovníci proto, že se jim hodil a jiní proto, že byli silou donuceni.
Na druhé straně dnes téměř nepochybně existují diskrétní elity. Tito lidé jsou jistě pány světa, ale ne neomezenými. Ovládají jen určitou část reality a to jak z hlediska geografického, tak časového a jejich moc není zase tak velká. Dělají spoustu chyb a hodně věcí se jim moc nedaří. Jistě je ale dost toho, co vzhledem ke svým ohromným zdrojům zvládnou. Nemyslím si, že by současné Rusko a Čína, tedy procesy, které tam probíhají byly úmyslnou součástí jejich projektu.
Binec na SV, války, chaos a migrační krize však vykazují všechny známky řízení z pozadí.
Myslím si, že špičkoví politici Ruska a Číny jejich hru dávno prohlédli a dokáží ji důstojně hrát.
Docela mě to ovšem udivuje. Pokud vezmu za své tvrzení, že lidé tvořící GP jsou potomky dávné, vyspělejší civilizace, ba dokonce že jsou geneticky (tedy snad především intelektem?) dokonalejší než smrtelníci jako Putin, nejde mi do hlavy, že v souboji s ním, vybavení tisíciletými znalostmi o řízení, mohou s Putinem cokoli prohrát. Jsou přece chytřejší, dokonalejší a mají větší znalosti. Tak proč?

Přidat nový příspěvek