Re: Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

Jox | 25.02.2016

Celkom som v čítaní "dupol na brzdu" a narazil do steny vo vysokej rýchlosti, ak mám použiť ten správny obraz.
Tvoja otázka fakt zabolela aj fyzicky, no naštartovala mi myslenie.
Prognostika a programovanie na masovej úrovni sú spojené nádoby, ktoré medzi sebou prelievajú energiu, ako vodné hodiny.
Prognostika je predsa vytváranie matríc informačných polí, ktoré vedú riadiaci členovia matrice ku stanovenému cieľu. Programovanie je napĺňanie tej matrice obsahom a dostatočnou energiou na to, aby nastal dynamický posun smerom vpred...

Přidat nový příspěvek