Re: Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

marvo | 25.02.2016

... „text“ veštieb je predsa v staroveku považovaný za neomylný – a to až tak, že zmeniť dejinnú chronológiu bolo jednoduchšie: napr. sasánovský kráľ Ardašír radšej zmení dĺžku trvania svojej dynastie, akoby mal zmeniť text Zarathustrovho proroctva... Konštantín si veselo dezinterpretuje Ciceróna a Vergília (názov programu: Kristus=Boh) – „úspešne“ až tak, že mu to zožerie aj Augustín a ..napokon sa erithreiská Sibyla dostane až na priečelie Katedrály v Laone .....fajn, ale vtedy to bola analógia k dnešnému „youtube“...

Přidat nový příspěvek