Re: Dobrá imaginace

Hox | 26.02.2016

Představa, že pro co není poskytnut důkaz, to neexistuje nebo nemůže mít opodstatnění se o tom bavit, je chorá, hodná kovaného mraksisty. Jen sděluješ, že obsah se nevejde do škatulek tvého vnímání světa, proto je to pro tebe osobně "čirá imaginace, o které nemá smysl se bavit". Některé věci jsou nám nedostupné nikoliv proto, že jsme hloupí, ale proto, že podstata věci není součástí našich stereotypů myšlení.

Na konci navíc sklouzáváš do demagogie a trolíš, takže reakce Cica na tebe byla zčásti oprávněná, až na formu.

U podobných matričně podmíněných jevů nejsou explicitní důkazy z principu možné, to by nemělo být těžké pochopit, a není ani účel shromažďovat důkazní bázi, i kdyby to bylo možné. Jsou indicie, nikoliv důkazy. Jedná se o informace pro chápající - kdo chce, ten pochopí, kdo nechce/nemůže, může s klidem ignorovat.

Přidat nový příspěvek