Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

udo | 17.02.2016

1) ešte ku GP..
Zďaleka nie všetci z nich sú dobytok.
Chcete azda postupovať ako ten "radca"
Cateriny Marie Romuly de’ Medici,
pri príprave bartolomejskej noci?

2) Navyše.. je nerozumné zbavovať sa oponenta,
ktorého uź ako-tak poznáte..
Môže Vám byť pred komisiou nápomocný..
hlavne, ak nejaké spoločné ciele nájdete..
"Pracujem pre toho, kto pracuje pre mňa"
a kto cieľ vyšší položí, metódu, vôľu prejaví,
ten aktuálnu rundu na špirále vyhrá

3) Ani polícia nelikviduje vždy zločincov
v systéme zločineckej koncepcie,
lebo ich nahradia iní, ktorých bude znova treba identifikovať, sledovať, skúmať..bla-bla

4) Nie nadarmo Boh "The dark side"
na ovce dopúšťa.
"Ovce moje ovce..",
No ak oviec viac nebude,
možno i dôvod, gradient pominie..

5) Navyše i "advocatus diaboli"
má svoje miesto, nie nepodstatné pri "šetrení".

6) ..a ak oPozície niet, iba aPozície,
treba si ju často vytvárať..
Chcete sa azda aj týmto namáhať?

7) Vraj sa i ten PúťIn v čom-to s nimi zhoduje,
foxtrot s líškou tancuje.
Navyše oni nemajú nálepku viditeľnú, šelm na čele.

8) Tak, ako sa mi od ich skúseností tisícov liet učiť máme,
i oni, ak hlúpi nie sú, podporia tendencie konštruktívne,
v spoločnej lodi kráme..
..i čakať nebudú na GodOtta..či Ata,
kým ten znova zasiahnuť "musieť" bude ,
ich vśetkých, ći len nejakého ich brata

No možno som Vás len zle pochopil..
a to všetko viete AZX a pÉter,
i kecov hŕbu som len, pre druhých nakopil..

Přidat nový příspěvek