Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež a patriarcha Kyril.

asm | 15.02.2016

S tým Achnatonom, to možno fakt nemá nič spoločné. Ja nie som Cico Ciciak, ktorý všetko vie :) Toto je môj pohľad na vec:

V Egypte sa šíril kult boha Amona. V Ríme sa šíril judaistický kult mAmona krytý za kresťanstvo, ktorý širil farizej Šavol. Sám zabíjal kresťanov a potom ho niečo iluminovalo. Začal šíriť svoj vlastný kult maskovaný za kresťanstvo po rímskej ríši medzi pohanov. Ježiš pritom vravel: "K pohanom nechoďte. Choďte radšej k strateným ovciam z domu Izraela." Hrozil rozpad celej ríše.

Achnaton vytvoril slnečného boha Atona. Konštantín prebral ako Stalin rétoriku "kresťanov" a snažil sa pretvoriť judaistický vírus na svoj kult slnečného boha Sol Invicta. Sol nad zlato. Posvätným dňom sa stala nedeľa - deň slnka.

Achnaton vytvoril nové hlavné mesto Achetaton, aby sa vymanil spod vplyvu amonových kňazov. Konštantín vytvoril nové hlavné mesto Konštantínopol, aby sa vymanil spod vplyvu judaistickej sekty. Konštantín bol pritom úspešnejší. Achnatonov experiment skončil hneď po jeho smrti. Konštantínovo mesto vydržalo ďalších 700 rokov. Či to bolo všetko dobré, to samozrejme nechcem tvrdiť.

Aký je tvoj pohľad na vec? Možno k niečomu spoločne dospejeme.

Přidat nový příspěvek