Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež a patriarcha Kyril.

asm | 15.02.2016

Ako som písal, niektoré veci boli zrejme urobené heslom účel svätí prostriedky. O tom, čo mohol alebo nemohol Ježiš zastávať sa môžme baviť.

Čo bolo presne na Nicejskom koncile odhlasované, neviem. Nečítal som originálne historické záznamy. Kto ich má, dajte mi vedieť. Kvôli tomu sa naučím aj po latinsky. Počul som o tom len z diel bojovníkov proti cirkevnej tyranii. Proti rabínskej tyranii ale nebojujú.

Toto píše napríklad Jozef Banáš v knihe Kód 1. Tak je napríklad pravda, že Ježiš nebol žiadny Boží Syn, ale odhlasovalo sa to na koncile v meste Nicea 25. marca 325 pod vedením cisára Konštantína. Biskupov, ktorí hlasovali za božský pôvod Ježiša bolo 217, namietať si trúfli iba traja. Viedol ich biskup Arius, ktorý tvrdil, že vyhlasovať človeka za syna Boha je kacírstvo. strana 158

Ako učil Ježiš modliť sa? Otče náš, ktorý si na nebesiach... Nie otče môj, ale otče náš. V reči na vrchu hovorí: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." Ak je teda boh náš otec, sme všetci boží synovia a logicky aj Ježiš je syn boží. Žiadne čary v tom nie sú, len obyčajná logika.

Židia to nepochopili, alebo sa len tak tvária ani za 2000 rokov. Židia mu vraveli: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa bohom. Ježiš im odpovedal: "A nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Ste bohmi?" Ježiš sa odvolával na starozákonný 82. žalm. Židia sa prehlásili za jediný vyvolený národ boha a dokonca za bohov, ale Ježišovi vyčítajú že sa prehlásil za božieho syna. Takže podľa toho, ja by som povedal, že Arius nemal pravdu.

Přidat nový příspěvek