.

Cico Ciciak | 16.02.2016

"V takýchto podmienkach zostáva adeptom na post «nadčloveka» jediná možnosť ako sa vyhnúť záhube v ďalšom «Černobyle» - a to postarať sa o to, aby sa „nadľuďmi“ (a v podstate normálnymi, skutočnými Ľuďmi) stali všetci bez výnimky."

Hoci ako pesimista, mám rád optimistické pohľady na budúcnosť.

Přidat nový příspěvek