Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

marvo | 21.01.2016

Hox, nemyslím, že intersubjektívnosť je podmnožinou subjektívneho. Som ešte ochotný chápať obraz v zmysle individálnej predstavy, potom áno, každý ju má vlastnú, a to z princípu elementárnej psychológie. Vecou elementárnej logiky však je, že význam, podobne ako pravdivostná hodnota výroku nie je vecou subjektívnosti mentálnych procesov jednotlivca ale predovšetkým objektívnych logických zákonov, a tie platia bez rozdielu. Takže žiadne také, že jedna skupina sa na niečom dohodne a druhá ne - to je už vecou "sily" axiomatického systému, čo je trošku iná téma. Ale ani tak význam nikdy nebude vecou subjektívnou.
Inak vieš čo je čaro nechceného? Tento argument v prospech "subjektivní kopií" bol jedným z hlavných, prečo sa decká už nemusia učiť na strednej logiku. Veď načo aj, že? Takže ja si vonkoncom nemyslím, že nevyjasnenie si terminológie je nepodstatnou záležitosťou. Ak chápeš, čo spôsobuje, že nám zamlčujú pravdivú (objektívnu) históriu, určite ti bude jasné, čo spôsobilo, že dnes študent nedokáže rozlíšiť platný argument od neplatného. Veď načo aj? Keď významy sú len subjektívnou podmnožinou....

Přidat nový příspěvek