Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takže

Sio | 20.01.2016

No, s pravděpodobností se pracovat také musí, pokud chceme něco řídit. Některé jevy mají pravděpodobnost vyšší, jiné vyšší. Pokud se mění podmínky, mění se i pravděpodobnost. Například pravděpodobnost věku očekávaného dožití nad 90 let se zvyšuje nejen s tím, jak jde čas, ale také s tím, kolik se už člověk, pro kterého tu pravděpodobnost počítáme již dožil, jaké jsou jeho návyky a aktuální zdravotní stav. Pojistná matematika, ve statistickém smyslu to funguje. Čím více a čím podstanějších faktorů zapojíme, tím je pravděpodobnost správnosti predikce vyšší.
A teď k informaci. Ano, informace JE objektivní entita a podle toho, co vidím, se chová jako hmota. Informace může (byť skrze jinou hmotu) působit silou. Ano, takto to METS nepojímá a žádá si to zdokonalení.
Dokonce, pokud příjmu představu, že jsme Matrixem, se kterým si hraje malý kluk v nadvesmíru, je VŠECHNO jen informace.
Trochu jiný pohled na idealismus, staví základní filosofickou otázku do duality a zásadně jiného světla. Pak by odpověď na ni zněla: Prvotní není nic, hmota a idea jsou duálním projevem téhož. Informace.

Přidat nový příspěvek