Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 20.01.2016

Nevhodná formulace z mé strany. Máme "vše vůbec", za čímž následují prvotní rozdíly existence (různokvality) = prvotní kategorie existence. Ty jsou objektivní, nezávislé na něčích představách. Každé vědomí pak má své subjektivní prvotní rozdíly, na nichž "operuje", ty můžou odpovídat těm objektivním nebo neodpovídat. Tvrdí nám že základní kategorie existence jsou METS (hmota, energie, prostor, čas), KSB nabízí MIM, tento systém vnímání a chápání reality také existuje tisíce let, jen byl vždy doménou vědění "pro vyvolené". Z principu věci, v každé věci musí být tyto prvotní kategorie = prvotní rozdíly existence nějak přítomné, otázka tedy zní, jak jsou přítomné složky METS v objektu např. té sklenice. Identifikace je víceméně "no problem" až na ten čas, prostor se ještě "okecat" celkem dá přes míru - ale i tady je vidět, že míra je primární, neb si je třeba u prostoru vypomoct přes míru.

Přidat nový příspěvek