Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

marvo | 20.01.2016

Hox, lenže problém je v tom, že "subjektívny" a "intersubjektívny" navzájom rovnocenne zameniť nemožno. Pri pozornejšom zamyslení, by tak okrem iného zmizol rozdiel medzi pojmom a predstavou. Problém je, že žiaden užitočný formálny systém (ako napr. veda) na niečom ako "subjektívna kópia xy vo vedomí, či dokonca podvedomí" jednoducho nevybuduješ - pojmy (a dokonca propozície) musia byť chápané ako niečo bytostne objektívne. Inak skončíš v absurdnej situácii Husserlovskej mačky zbavenej všetkých kvalít..(to na margo tých "prvotných kvalít") – lenže z toho napokon vycúval aj sám Husserl.. (aj pravdivosť propozícii psychológie neskúmame na základe ničoho subjektívneho – hoci v tomto prípade je objektom "subjektivita" jedinca). Takže nám tu vyskakuje jedna otázka: je naozaj treba operovať so "subjektívnymi kópiami/odrazmi" považujúc ich za niečo ako subjektívne transcendentnú objektívnu danosť? Nedostávame sa tak v konečnom dôsledku opäť ku kantovskému "obrázku" objektivity postavenej na subjekte a jeho poznávacom potenciáli? Nebolo by užitočnejšie realitu (vedno s objektívnymi zákonmi fyziky, logiky...) - a v nej objektívne a úspešne komunikujúcich jedincov - vopred predpokladať? .... takže môj skromný predbežný záver je taký, že zástancovia DM by sa podobným problémom poľahky vyhli (platí to analogicky aj pre zástancov „spychologizmu“), keby používali vhodnú terminológiu. S DM-om je to skoro ako narábať s rímskymi číslicami - niekomu to stačí, no pre niekoho tam čosi dôležité chýba, konkrétne vhodný formálny aparát

Přidat nový příspěvek