Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 20.01.2016

Trojjedinost matérie-informace-hmota existuje vždy nerozlučně spojená, jen v našem vědomí si pro lepší uchopení pracujeme s kategoriemi MIM odděleně:
- neexistuje neorganizovaná hmota, vždy je přítomno uspořádání = míra, a obraz (už z toho vyplývající, že uspořádanost = kódování nějaké informace)
- informace je vždy na nějakém materiálním nosiči, neexistuje "sama o sobě", matérie = nosič, míra zde vystupuje jako způsob kódování informace
- míra vystupuje ve vztahu k informaci jako způsob kódování, ve vztahu k matérii jako její uspořádanost, plus v roli objektivní matrice všech možných stavů vesmíru a mnohovariantní matrice možných scénářů.

Význam je subjektivní, protože o něm má smyslu mluvit až z pohledu subjektu nebo vědomí, i jazyk je dán tím, že nějaká množina subjektů chápe +- stejně, ale například stejný zvuk může mít jiný význam pro jinou skupinou, stejně tak totéž slovo v textové podobě.

význam = míra + obraz
nevidím zádrhel, "večernice" je obraz, ale konkrétní význam nebo vazbu na konkrétní objekt získává až aplikací subjektivní (osobní) míry (chápání, morálky,...): večernicí se dá označit v přeneseném smyslu i jiný objekt než Venuše.

Přidat nový příspěvek