Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takže

Sio | 19.01.2016

Vím, že Petrov, když mluvil o egregorech, zmiňoval jakýsi telepatický informační kanál. Moje pojetí tohoto pojmu sice nebere tento kanál v potaz, protože jeho existence není dostatečně prokázána, nicméně jinak se od Petrovovy definice nijak výrazně neliší. Považuji to za velmi důležitý pojem i bez tohoto informačního kanálu. Pokud se prokáže, že existuje, tím líp.

Přidat nový příspěvek