Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 19.01.2016

napíšu později, obrazy jsou, je třeba správně zakódovat.. problémy vznikají nejednoznačnostmi ve smyslu posunu kontextu, významu termínů a míchání prvotních kategorií během úvahy, a také objektivního a subjektivního. Míra např. reálně vystupuje v různých kontextech různě, jednou jako mnohovariantní matrice možností, jindy jako způsob kódování informací.

Přidat nový příspěvek